Download general terms and conditions

Algemene Voorwaarden / Terms and Conditions

 

(For English version, please scroll down)
 

Art. 01 Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten van Ethermagic.eu, theremin.nl en TeleTouch. Ethermagic.eu en theremin.nl zijn handelsnamen van TeleTouch. TeleTouch is onder die naam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092417. Het BTW nummer van TeleTouch is 106070812B01.

 

Art. 02 Leveringstermijn
De bestelling wordt zo snel mogelijk verzonden. Een bestelling die betaald is en op voorraad is, wordt doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden. U ontvangt een verzendbevestiging als het pakketje bij ons is afgegeven bij de post. Mocht er haast zijn bij het pakketje, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen zodat we kunnen kijken wat we voor je kunnen doen.

 

Art. 03 Overmacht
Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 30 dagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Reeds betaalde bedragen worden dan binnen 30 dagen gecrediteerd.

 

Art. 04 Betaling
Betaling van de producten dient vooraf te geschieden via ideal, paypal of per overschrijving op onze rekening bij de postbank 5216230 t.n.v. Teletouch te Den Haag (Nederland) onder vermelding van het factuurnummer. Zonder dit nummer kunnen wij uw betaling niet verwerken!

 

Art. 05 Annuleren
Zolang de betaling nog niet is voldaan en verwerkt, kan de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden via overschrijving naar onze rekening en wij uw bestelling nog niet in behandeling hebben genomen, kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd en zal het volledige totaalbedrag naar uw rekening worden gecrediteerd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Wanneer de betaling heeft plaatsgevonden via een derde partij (iDEAL of Paypal) zijn er aan ons kosten berekend voor zowel de betaling als de creditering, deze bedragen komen voor rekening van de klant. Het totaalbedrag van de order, verminderd met de kosten voor de betaling, zal dan worden gecrediteerd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Zodra de bestelling is verzonden is art. 5 van kracht.

 

Art. 06 Retouren
De klant heeft het recht producten binnen 7 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet "kopen op afstand". De klant dient Teletouch / Ethermagic voorafgaand aan de retourzending middels email op de hoogte te brengen. De retourbetaling betreft het aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. De retourbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat Teletouch / Ethermagic de goederen retour heeft ontvangen. Alle verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Indien de klant de zending ongefrankeerd verzendt, worden de gemaakte kosten verhoogd met adminstratiekosten aan de klant doorberekend.

De retour mag verzonden worden naar onderstaand adres. Voeg bij je artikelen een print van de orderbevestiging toe met omcirkeld welke artikelen retour worden gezonden en of je een ander artikel wenst te ontvangen of dat je het aankoopbedrag terug wilt ontvangen. Noteer je rekeningnummer zodat we het aankoopbedrag ook kunnen storten.

Het adres voor retournering is:

Teletouch / Ethermagic

T.a.v.: Retouren
Hugo Verrieststraat 16
2524 CE Den Haag

 

Art. 07 Klachten
Bij ontvangst dient de bestelling gecontroleerd te worden. Problemen met levering dienen binnen 24 uur te worden gemeld, en overige klachten binnen 7 dagen na ontvangst op info@ethermagic.eu. Klachten na deze periode kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

 

Art. 08 Bestellingen niet ontvangen
Teletouch / Ethermagic verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door klant. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens, zijn voor rekening van de klant. Teletouch / Ethermagic is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten bij de transporteur of de klant. Voor meer zekerheid raden we aan om te kiezen voor 'verzekerde verzending.'

Art. 09 Aansprakelijkheid
Teletouch / Ethermagic acht zich niet aansprakelijk voor het onjuist interpreteren van gebruiksaanwijzing en/of gebruik van product.

 

Art. 10 Reparatie, module- installaties, Ethermagic-built theremins
Produkten die aan Ethermagic / TeleTouch worden aangeboden voor reparatie, installatie van modules of om andere redenen, dienen pas te worden verzonden nadat de uit te voeren werkzaamheden en bijkomende kosten zijn besproken. Reparaties en installaties worden doorgaans binnen 5 werkdagen uitgevoerd, of in overleg. Facturering hiervoor kan achteraf plaatsvinden. Theremin bouw opdrachten worden doorgaans binnen 2-4 weken uitgevoerd en voltooid.

 

Art. 11 Inhoud website
Alle teksten zijn met zorg samengesteld. echter, wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typefouten en foutieve prijzen. Bij foutieve prijzen wordt de klant per email op de hoogte gesteld en heeft het recht de order kosteloos te annuleren.

 

Art. 12 Nederlands recht
Op alle artikelen, teksten en voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Art. 13 Prijzen
Alle prijzen worden vermeld in Euro, en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

Art. 14 Wijzigingen
Teletouch / Ethermagic behoudt zich het recht de algemene voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

 

 

 

------------------------------------------------------------------

 

 

Terms and Conditions

 

Art. 01
These Terms and Conditions apply to all our products and services. Ethermagic.eu is a brandname of TeleTouch, and is registered at the Dutch Chamber of Commerce number 32092417. The VAT number of TeleTouch is 106070812B01.

 

Art. 02: Delivery
The order will be shipped as soon as possible. An order that is in stock and has been payed in full, usually is shipped within 1-3 working days. We will notify you when the order has been shipped. Please notify us if you have have special wishes regarding shipping and / or delivery.

 

Art. 03 Force Majeure
If a product is not in stock, and delivery will be more than 30 days, you will be notified. In these cases it is possible to cancel your order without further costs. Payments made in advance will be credited within 30 days.

 

Art. 04 Payment
Payment of the products is required before you order will be shipped. Payment can be done via iDeal, Paypal or (international) bank transfer. Payment via iDeal or bank transfer is without cost. Paypal payments are increased with 3.5% of the total amount. Depending on your bank and location, you may be charged by your bank for International bank transfers.

 

Our paypal account is: info@theremin.nl.

 

Our bank account is 5216230 of TELETOUCH, in The Hague, Netherlands

IBAN: NL25INGB0005216230

BIC/SWIFT: INGBNL2A

 

Art. 05 Cancelling
As long as payment has not been made and processed, an order can be cancelled without charge. If the payment has been made, but your order is not processed yet, the order can be cancelled without charge, and your payment will be returned to you within the statutory period of 30 days. If you payed via a third party (iDeal or Paypal) we've had to pay a commission for both the payment and the crediting. These costs will be charged to the customer. The total amount of the order, minus our costs, will be credited within the statutory period of 30 days. As soon as your order has been shippen, Article 6 is in effect.

 

Art. 06 Returns
The customer has the right to return goods, without reason, within 7 days after delivery. This is following the Dutch law “kopen of afstand” (Distant purchases). The customer needs to contact Ethermagic / Teletouch beforehand, via email. The crediting payment will comprise the payed price for the products, which will have to be shipped back unused and undamaged in the original packaging. The crediting payment will be made within 30 days after receiving the products. All costs for the return shipment are for the customer. Any costs charged to us by the shipping company will be charged to the customer.

 

The return may be schipped to the following address:

Teletouch / Ethermagic
T.a.v.: Retouren
Hugo Verrieststraat 16

2524 CE Den Haag

 

Art. 07 Complaints.
After receiving your order, first check if the products have been delivered correctly and in good state. If any problems have occurred, contact us within 24 hours. Other complaints should be made known to us within 7 days. Complaints received after this period will not be accepted.

 

Art. 08 Order not received
Ethermagic / Teletouch processes all information exactly as provided by the customer. Any added costs because of incorrect information will be charged to the customer. Ethermagic / Teletouch does not accept responsibility when an order is not received because of errors by the shipper or the customer. We advise to choose 'insured shipping' when possible for extra security.

 

Art. 09 Liability
Ethermagic / Teletouch
does not accept responsibility for incorrect interpretation of manuals and/or use of the product.

 

Art. 10 Repair, module installations, Ethermagic-built theremins
Products that are offered to Ethermagic / Teletouch for repairs, the installation of modules or any other reasons, should only be shipped to us after the required job and the costs have been discussed. Repairs and installations are usually carried out within 5 working days. Billing will take place afterwards. Ethermagic-built theremins are usually ready within 2-4 weeks.

 

Art. 11 Content website
We take the utmost care in providing the correct information on our website. We are not liable in case of possible typing errors or incorrect prices. In case of incorrect prices, we will contact the customer. The customer has the right to cancel the order without costs.

 

Art. 12 Dutch law
All articles, texts and Conditions are governed by Dutch law.

 

Art. 13 Prices
All prices are in Euro. Until 30 september 2012, all prices are including 19% VAT. From 1 October 2012 all prices are including 21% VAT.

Art. 14 Changes
Ethermagic / Teletouch has the right to change these Terms and Conditions without announcement.August 26 2012

TeleTouch.org

Ethermagic.eu :: DraagKrachtig.nl :: MoogMe.eu
Hugo Verrieststraat 16, 2524 CE Den Haag, Netherlands.
+31 (0)621 636 729 :: info@theremin.nl
VAT: 106070812B01 :: KVK: 32092147

This website uses cookies to register visits. We do not collect your personal information.